Društvo »Univerzalno življenje vseh kultur po vsem svetu«

Koliko članov ima Univerzalno  življenje?

Nosilno društvo »Univerzalno življenje vseh kultur po vsem svetu« Nemčija, ima nekaj sto članov. Društvo je bilo registrirano 30.10.1985 (VR8550) v Frankfurtu in priznano kot nosilno društvo za socialne ustanove, kot so npr. šole in otroški vrtci ali socialne službe, in kot najemnik za prireditvene prostore. Deluje tudi kot mednarodno društvo za širjenje duhovne dobrine in izključno v splošno korist.

Univerzalno življenje po vsem svetu

Število ljudi, ki se po vsem svetu čutijo povezani z Univerzalnim življenjem, ni poznano; niso združeni v društva ali v druge skupine. Po vsem svetu so podobna društva prilagojena vsakokratni situaciji v deželi za podporo prakristjanskemu življenju, ki izpolnjujejo isti namen in za svoje delovanje same odgovarjajo. Obstaja 32 društev v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Afriki in Aziji. Društva so bila ustanovljena kot pravne osebe, da bi v svojih deželah lahko izvajala aktivnosti Univerzalnega življenja, npr. razširjanje pisnih dobrin in organizacijo prireditev.

Univerzalno življenje ni religiozna institucija s članstvom, ceremonijami, dogmami in kulti. V Univerzalnem življenju ne gre za to, da bi ljudi včlanili v neko versko skupnost. Nihče naj ne bi bil vezan na neko zunanjo institucijo, kajti Svobodni Duh, vesoljna Inteligenca, pravečni stvariteljski Duh, ki ga mnogi imenujejo Bog, je svoboda in je nad vsemi religioznimi tvorbami in predstavami ljudi.