Prakristjanski tok po vsem svetu – Prakristjani v nasledstvu Jezusa iz Nazareta, svobodnega kozmičnega Duha

Prisrčno dobrodošli,

veseli nas, da želite informacije o Univerzalnem življenju, katere cilje zasleduje in kateri ljudje mu pripadajo. Posebej nas veseli, da boste to izvedeli neposredno od nas in ne preko nekoga tretjega.

Univerzalno življenje

Univerzalno življenje je univerzalni življenjski tok, ki izhaja od večnega Očeta, o katerem je Jezus iz Nazareta učil in nam ga živel za vzgled. Univerzalni življenjski tok je vseobsegajoči zakon življenja nebes. Iz univerzalnega življenjskega toka je k ljudem prišel  Božji Sin. On je bil Božji prerok, oznanjevalec Boga, Svojega Očeta, tako kot vsi preroki, ki so prihajali pred Njim in po Njem. Njegovo zemeljsko življenje, Njegovo »Dopolnjeno je«, je Njegovo Delo odrešitve  in ključ do nebeškega kraljestva, ki ga je Jezus, Kristus, odprl za vse ljudi in duše. Jezus iz Nazareta je na križu postal zmagovalec in s tem Odrešitelj vseh ljudi in duš. Z Njegovo notranjo močjo in Njegovo zvestobo Bogu, Njegovemu nebeškemu Očetu, je premagal željo in hotenje demonov, da bi razkrojili Božje vesoljno stvarstvo. On je Kristus Boga, ki je od nebeškega Očeta prišel k ljudem in za ljudi.

Jezus iz Nazareta je bil mož ljudstva. Bil je premočrten, pošten in v vsem predan Bogu. Svojega nebeškega Očeta je slavil v vseh Svojih Besedah in naukih. Jezus iz Nazareta je ljudi učil uporabo Desetih Božjih zapovedi in Njegovega Govora na gori v vseh fasetah življenja. Kar je učil, je tudi živel. Jezus iz Nazareta je ljudem približal Božje kraljestvo. Učil je mir, ljubezen do Boga in bližnjega ter molitev v tihi kamrici. V Jezusu iz Nazareta je deloval Svobodni Duh, ki ga je hotel približati tudi ljudem. Bil je proti cerkvam iz kamna, proti duhovnikom, farizejem in pismoukom. Bil je proti dogmam in obredom, proti cerkvenim pravilom in vsakršnim prisilam, proti večnemu prekletstvu, proti zunanjemu razkošju in osebnemu bogastvu. Jezus iz Nazareta je bil pacifist. Bil proti nasilju, proti orožju, proti vojni, proti bratomoru in, kot vemo po Preroški Besedi, tudi proti morjenju živali. Ker je bil Jezus proti vsakršni vezanosti in nasilju, so Ga farizeji, pismouki in duhovniki označevali kot sektaša. Ustrezno Njegovemu življenju in delovanju se je razvilo prakristjanstvo in prakristjanski tok, ki mu pripadamo tudi mi prakristjani.

O nas

Kdo smo torej mi? Mi smo svobodni ljudje in ne pripadamo nobeni cerkveni instituciji, nobeni zunanji religiji. Mi pripadamo Enemu, ki nas je učil: »Sledite Meni!« Za takratne farizeje, pismouke in duhovnike je bil Jezus sektaš. Po mnenju današnjih cerkvenih institucij in njihovih častilcev smo tudi mi, sledilci Jezusa iz Nazareta, sektaši, torej neka sekta. Če želite trobiti v isti rog kot današnji duhovniki, farizeji in pismouki, vas pri tem ne bomo ovirali, ker v materialnem kozmosu obstaja pravična kovačnica. Če bo marsikdo pomislil, da smo ošabni, želimo povedati, da kdor želi slediti Jezusu iz Nazareta, se mora kot prvo boriti sam s seboj, kajti kdo je brez napak? Kot drugo: Tako imenovani »svetnik«  Pavel, ki ga cerkvene institucije častijo in k njemu molijo, je svoje vernike učil: »Ne varajte se. Bog se ne pusti zasmehovati. Kar človek seje, to bo žel.«

Prakristjanstvo – prakristjanski tok, duhovna osnova

Univerzalno življenje stoji za prakristjanskim tokom po vsem svetu. Prakristjani v sledenju Jezusa iz Nazareta, Svobodnega kozmičnega Duha, sledilci Nazarečana, so za toleranco, odprtost, premočrtnost, poštenost, svobodo in resnicoljubnost. Vseobsežna duhovna dobrina, ki je že pred več kot štiridesetimi leti po prerokinji in poslanki Boga, Gabriele – s civilnim imenom Gabriele Wittek – prišla v ta svet, se navezuje na prakristjanstvo na osnovi Desetih Božjih zapovedi in Govora na gori Jezusa iz Nazareta. Kot že rečeno: Jezus iz Nazareta ni osnoval zunanje religije, kot to prikazujejo institucije v njihovem nauku. On je s polnomočjem zastopal živega Svobodnega Duha, katerega univerzalni večni zakon je ljubezen in svoboda.

Univerzalni, Svobodni Duh

Prakristjani sledimo univerzalnemu svobodnemu Duhu ljubezni in svobode, v Njem živimo ter v Njegovem Duhu delujemo. Ker je tako, mi ne misijonarimo. Mi se ne opravičujemo, ampak popravljamo. Božansko-duhovno dobro, ki je dano človeštvu po božanski Preroški Besedi, nočemo predstaviti na internetu, ker se tam odvija borba za in proti. Žal je internet tako izrojen, da bi v mnogih primerih lahko govorili o bojnem polju. Sledilci svobodnega Duha, Jezusa iz Nazareta, se nočemo podati na tak teritorij, kjer se v govoru in ugovoru razvija obrekovanje, sovraštvo in blatenje. Vsak lahko počne, kakor mu je ljubo. Po zakonu izravnave bo zmagala pravičnost.

Pojasnilo glede zlorabe imena Kristus

Jezus iz Nazareta ni bil opreznež, On je pojasnjeval »s polnomočjem in ne kot pismouki«, kar je rečeno tudi v izročilih. Prakristjani, sledilci Jezusa iz Nazareta, zagovarjajo, kar je On učil in živel za vzgled. On je učil ljubezen do Boga in bližnjega, do človeka, narave in živali. On ni učil niti o proizvajanju orožja niti o vodenju vojn. Ker mi prakristjani pojasnjujemo o zlorabi imena Kristus in razširjamo Njegov nauk, smo  predvsem s strani cerkvenih institucij mnogokrat izključevani kot sektaši. Na več desetletij trajajoče kampanje obrekovanja se ne odzivamo.

Mnenja in obrekovanja

Dragi soljudje, mnogi komentarji, ki jih morda najdete na internetu o duhovnem toku prakristjanskega življenja, ne ustrezajo dejstvom. Kdor po internetu zavestno trosi napačne informacije, vse do zmerjanja, in kdor želi verjeti takim antikristjanskim obrekovanjem, je svoboden, da to počne. Mi prakristjani gradimo na objektivnem presojanju vseh tistih, ki so še sposobni samostojno razmišljati, presojati in tehtati.

Se čudite besedi antikrist? Kdo je antikrist? Tisti, ki se samo imenuje kristjan, vendar pa nauk Jezusa iz Nazareta o postopnem izpolnjevanju Desetih Božjih zapovedi in Govora na gori spreobrača v nasprotje.

Na koncu so sadovi – manj dobri, dobri in slabi.

Povzetek

Jezusa iz Nazareta so farizeji, duhovniki in pismouki zmerjali s sektašem. Zakaj bi nam prakristjanom, ki Mu sledimo, šlo drugače? V Svobodnem Duhu, ki mu mi prakristjani sledimo, ni zapovedi o izoliranju. Zapoved ljubezni do bližnjega izključuje vrednotenje do drugače mislečih tudi v pogledu religije, barve kože, spola, izvora ali podobno.

»Preganjanje drugače mislečih je vsepovsod monopol duhovništva.«

Heinrich Heine (pesnik, 1797 – 1856)

Izvedeti več