Światowy prachrześcijański nurt – prachrześcijanie idący śladami Jezusa z Nazaretu, wolnego kosmicznego Ducha

Witamy serdecznie

Cieszy nas, że pragniecie Państwo uzyskać informacje o Życiu Uniwersalnym, o jego celach oraz o ludziach, którzy do niego należą. W szczególności cieszymy się, że chcecie się Państwo dowiedzieć o tym bezpośrednio od nas, a nie z trzeciej ręki.

Życie Uniwersalne

Życie Uniwersalne to uniwersalny nurt życia, który pochodzi od wiecznego Ojca i którego uczył nas Jezus z Nazaretu przykładem swojego życia. Uniwersalny nurt życia jest wszechogarniającym prawem życia niebios. Z uniwersalnego nurtu życia przybył do nas, do ludzi, Syn Boży. Był prorokiem Boga, głosicielem Boga, swojego Ojca, jak wszyscy prorocy, którzy przybyli przed Nim i po Nim. Jego ziemskie życie, Jego „Dokonało się” jest Jego czynem zbawczym i kluczem do królestwa Niebios, które Jezus, Chrystus, otworzył dla wszystkich ludzi i dusz. Jezus z Nazaretu na krzyżu stał się Zwycięzcą i tym samym Zbawicielem wszystkich ludzi i dusz. Swoją wewnętrzną siłą i swoją wiernością Bogu, niebiańskiemu Ojcu, pokonał życzenie i wolę demonów, aby rozwiązać Boże Wszech-Stworzenie. On jest Chrystusem Bożym, który przybył od niebiańskiego Ojca do nas i dla nas, ludzi.

Jezus z Nazaretu był człowiekiem ludu. Był prosty, szczery i we wszystkim oddany Bogu. Chwalił swojego niebiańskiego Ojca wszystkimi swoimi słowami i naukami. Jezus z Nazaretu uczył nas, ludzi, stosowania Dziesięciu Przykazań Bożych i nauk Kazania na Górze we wszystkich aspektach życia. Żył zgodnie z tym, czego uczył. Jezus z Nazaretu przybliżył nam, ludziom, królestwo Boże. Uczył pokoju, miłości do Boga i do bliźniego oraz modlitwy w cichej izdebce. W Jezusie z Nazaretu działał Wolny Duch, którego nam, ludziom, pragnął przybliżyć. Był przeciwko kościołom z kamienia, przeciwko kapłanom, faryzeuszom i uczonym w Piśmie. Był przeciwny dogmatom i obrzędom, statutom kościelnym i wszelkim przymusom, był przeciwko wiecznemu potępieniu, zewnętrznemu splendorowi i osobistemu bogactwu. Jezus z Nazaretu był pacyfistą. Był przeciwko przemocy, przeciwko broni, przeciwko wojnie, przeciwko bratobójstwu i, jak wiemy dzięki proroczemu słowu, również przeciwko zabijaniu zwierząt. Ponieważ Jezus był przeciwny wszelkim formom wiązania i przemocy, został napiętnowany mianem sekciarz przez faryzeuszy, uczonych w Piśmie i kapłanów. Zgodnie z Jego życiem i działaniem rozwinęło się pierwotne chrześcijaństwo i prachrześcijański nurt, do którego i my, prachrześcijanie, również należymy.

O nas

Kim więc jesteśmy? Jesteśmy wolnymi ludźmi i nie należymy do żadnej instytucji kościelnej, żadnej zewnętrznej religii. Należymy do Jedynego, który nas uczył: „Pójdźcie za Mną!“. Dla faryzeuszy, uczonych w Piśmie i kapłanów tamtego czasu Jezus był sekciarzem. Zgodnie z poglądami dzisiejszych instytucji kościelnych i ich wyznawców, również i my, idący za Jezusem z Nazaretu, jesteśmy sekciarzami, czyli sektą. Jeśli mówicie Państwo jednym głosem z dzisiejszymi kapłanami, faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, nie będziemy Was powstrzymywać, ponieważ w materialnym kosmosie jest sprawiedliwa kuźnia. Jeśli niektórzy myślą, że jesteśmy zarozumiali, to pragniemy w tym miejscu powiedzieć, iż z jednej strony: Kto chce iść śladami Jezusa z Nazaretu, ten walczy z samym sobą, bo któż jest bez winy? Z drugiej strony: Tak zwany „święty” Paweł, którego instytucje kościelne czczą i do którego się modlą, nauczał swoich wiernych: „Nie dajcie się zwodzić. Bóg nie pozwala z siebie szydzić. Co człowiek sieje, to też będzie zbierał”.

Prachrześcijaństwo – Prachrześcijański nurt, duchowa podstawa

Życie Uniwersalne oznacza światowy prachrześcijański nurt. Prachrześcijanie idący śladami Jezusa z Nazaretu, wolnego kosmicznego Ducha, następcy Nazarejczyka, są za tolerancją, otwartością, prostolinijnością, uczciwością, wolnością i prawdomównością. Rozległe dobro duchowe, które przychodzi na ten świat od ponad czterdziestu lat za pośrednictwem prorokini i ambasadorki Boga, Gabriele o imieniu i nazwisku Gabriele Wittek – nawiązuje do prachrześcijaństwa, którego podstawą jest Dziesięć Przykazań Bożych i nauki Kazania na Górze Jezusa z Nazaretu. Jak już powiedziano: Jezus z Nazaretu nie powołał żadnej zewnętrznej religii, w sensie, w jakim przedstawiają ją instytucje. Miał pełnomocnictwo do reprezentowania żywego, wolnego Ducha, którego uniwersalnym, wiecznym prawem jest miłość i wolność.

Uniwersalny, Wolny Duch

My, prachrześcijanie, podążamy za uniwersalnym, wolnym Duchem miłości i wolności, w Nim żyjemy, i w Jego Duchu działamy. Ponieważ tak jest, nie misjonujemy. Nie usprawiedliwiamy się, ale prostujemy.

Bosko-duchowego dobra, danego ludzkości poprzez boskie słowo prorocze, boskich objawień, nie chcemy przedstawiać w Internecie, ponieważ często rozwija się w nim walka „za i przeciw”.

Niestety, Internet stał się tak wynaturzony, że w wielu przypadkach można mówić o polu bitwy. Następcy w Wolnym Duchu Jezusa z Nazaretu nie chcą udać się na terytorium, na którym wypowiedzi i kontrwypowiedzi wywołują oszczerstwo, nienawiść i zniesławienie. Każdy może postępować według własnego uznania. Zgodnie z przykazaniem wyrównania, sprawiedliwość zwycięży.

Wyjaśnienie dotyczące nadużywania imienia Chrystusa

Jezus z Nazaretu nie był pochlebcą. Wyjaśniał, „mając pełnomocnictwo, a nie jak uczeni w Piśmie”, jak przekazują pisma. Prachrześcijanie, idący śladami Jezusa z Nazaretu, opowiadają się za tym, czego On nauczał i czego był przykładem. Uczył miłości do Boga i bliźniego, do człowieka, przyrody i zwierząt. Nie nauczał ani produkcji broni, ani prowadzenia wojen. Ponieważ my, prachrześcijanie, wyjaśniamy, jak wykorzystywane jest imię Chrystusa i rozpowszechniamy Jego nauki, jesteśmy wykluczani jako sekciarze, głównie przez instytucje kościelne. Tym trwającym dziesiątki lat oszczerczym kampaniom nie będziemy się przeciwstawiać.

Opinie i zniesławienia

Drodzy współbliźni, wiele komentarzy, które można znaleźć w Internecie na temat duchowego nurtu prachrześcijańskiego życia, nie odpowiada faktom. Każdemu, kto celowo rozpowszechnia błędne informacje w Internecie, nawet do granic zniewagi, i kto chce dać wiarę tym antychrześcijańskim oszczerstwom, pozostawiona jest wolność, aby tak postępował. My, prachrześcijanie, polegamy na możliwościach bezstronnej oceny wszystkich tych, którzy nadal są w stanie niezależnie myśleć, sprawdzać i rozważać. Zastanawiacie się Państwo nad słowem antychrześcijański? Kim jest antychryst? To ten, który nazywa siebie tylko chrześcijaninem i w przeciwieństwo zamienia naukę Jezusa z Nazaretu, nie spełniając krok po kroku Dziesięciu Przykazań Bożych i nauk Kazania na Górze. W końcu uwidaczniają się owoce – mniej dobre, dobre lub złe.

Podsumowanie

Jezus z Nazaretu był nazywany sekciarzem przez faryzeuszy, kapłanów i uczonych w Piśmie. Dlaczego miałoby być inaczej z nami, prachrześcijanami, którzy za Nim podążamy? W Wolnym Duchu, za którym podążamy my, prachrześcijanie, nie ma przykazania wykluczania czegokolwiek. Przykazanie miłości bliźniego nie uznaje oceny tych, którzy myślą w inny sposób, także w odniesieniu do religii, koloru skóry, płci, pochodzenia i temu podobnym.

„Prześladowanie ludzi o innym sposobie myślenia jest wszędzie monopolem duchowieństwa”.

Heinrich Heine (poeta, 1797 – 1856)

Więcej informacji