Svjetska prakršćanska struja – Prakršćani kao sljedbenici Isusa iz Nazareta, slobodnoga kozmičkog Duha

Srdačno dobrodošli na našu web stranicu!

Radujemo se što se hoćete informirati o Univerzalnom životu, koji su njegovi ciljevi i koji ljudi mu pripadaju. Osobito nas raduje što to hoćete saznati neposredno od nas, a ne preko trećeg.

Univerzalni život

Univerzalni život je univerzalna životna struja koja polazi od vječnog Oca i o kojoj nas je Isus iz Nazareta poučavao i uzorno živio.
Univerzalna životna struja je sveobuhvatni životni zakon Nebesa. Iz univerzalne životne struje došao je Sin Božji k nama ljudima. On je bio Božji prorok, objavitelj Boga Svojeg Oca, kao svi proroci koji su došli prije i poslije Njega. Njegov zemaljski život, Njegovo „Svršeno je“ je Njegov Spasiteljski čin i ključ Kraljevstva nebeskog, koje je Isus, Krist, otključao svim ljudima i dušama.
Isus iz Nazareta na križu je postao pobjednikom i time Spasiteljem svih ljudi i duša. Svojom unutarnjom jačinom i svojom vjerom u Boga, Svojega nebeskog Oca, On je pobijedio želju i htijenje demona da razore Božje stvaranje svemira. On je Krist Božji koji je od Svojega nebeskog Oca došao nama ljudima i za nas ljude.

Isus iz Nazareta bio je čovjek iz naroda. On je bio iskren, pošten i prije svega odan Bogu. Svim Svojim riječima i poukama On je slavio Svojega nebeskog Oca. Isus iz Nazareta poučavao je nas ljude primjenjivati Deset Božjih zapovijedi i Njegov Govor na Gori u sve fasete života. On je živio onako kako je naučavao.
Isus iz Nazareta je Božje kraljevstvo približio nama ljudima.
On je naučavao mir, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu i molitvu u tihoj sobi.
U Isusu iz Nazareta djelovao je Slobodni Duh kojeg je On htio približiti i nama ljudima.
On je bio protiv crkava od kamena, protiv svećenika, farizeja i pismoznanaca.
On je bio protiv dogmi i rituala, protiv crkvenih pravila i svake prisile, protiv vječnog prokletstva, protiv izvanjske raskoši i osobnog bogatstva.
Isus iz Nazareta bio je pacifist. On je bio protiv nasilja, protiv oružja, protiv rata, protiv bratoubojstva i, kao što smo saznali preko proročke riječi, i protiv ubijanja životinja.
Budući da je Isus bio protiv svake vrste vezanja i nasilja farizeji, pismoznanci i svećenici su Ga žigosali kao sektaša.
U skladu s Njegovim životom i djelovanjem razvilo se prakršćanstvo i prakršćanska struja kojoj pripadamo i mi prakršćani.

O nama

Tko smo dakle mi? Mi smo slobodni ljudi i ne pripadamo nijednoj crkvenoj instituciji, nijednoj izvanjskoj religiji. Mi pripadamo Jednome koji nas je učio: „Slijedite Me!“
Za tadašnje farizeje, pismoznance i svećenike Isus je bio sektaš. Po mišljenju današnjih crkvenih institucija i njihovih obožavatelja i mi smo, kao sljedbenici Isusa iz Nazareta, sektaši, dakle sekta.
Ukoliko pušete u isi rog s današnjim svećenicima, farizejima i pismoznancima, mi vas u tome nećemo sprečavati, jer u materijalnom kozmosu postoji  pravedna kovačnica.
Ako netko pomisli da smo uobraženi, želimo o tome, kao prvo, reći sljedeće: tko želi slijediti Isusa iz Nazareta, taj se mora boriti sam sa sobom, jer tko je bez grijeha?
Kao drugo: takozvani „sveti“ Pavao, kojeg štuju crkvene institucije i kojemu se mole, poučavao je svoje vjernike: „Nemojte se zavaravati. Bog se ne da izrugivati. Što čovjek posije, to će i požeti.“

Prakršćanstvo – prakršćanska struja, duhovna osnova

Univerzalni život predstavlja prakršćansku struju širom svijeta. Prakršćani koji nasljeđuju Isusa iz Nazareta, slobodnoga kozmičkog Duha, sljedbenici Nazarećanina, jesu za toleranciju, iskrenost, čestitost, poštenje, slobodu i istinoljubivost.

Opsežno duhovno blago, koje već 40 godina dolazi u ovaj svijet preko Božje proročice i izaslanice Gabriele – građanskim imenom Gabriele Wittek – dovezuje se na prakršćanstvo na osnovi Deset Božjih zapovijedi i Govora na Gori Isusa iz Nazareta.

Kao što je rečeno Isus iz Nazareta nije osnovao izvanjsku religiju kao što to prikazuju institucije zasnovane na njezinom mišljenju. On je s punomoći zastupao živoga, slobodnoga Duha, čiji je univerzalni, vječni zakon ljubav i sloboda.

Univerzalni, slobodni Duh

Mi prakršćani slijedimo slobodnog Duha ljubavi i slobode, u Njemu živimo, u Njegovom Duhu djelujemo. Budući da je to tako, mi ne misionarimo. Mi se ne opravdavamo, ali ispravljamo.

Stoga na internetu nećemo prezentirati božansko duhovno blago koje je ljudima dano preko božanske proročke riječi jer se tamo često razvija borba za i protiv.

Nažalost internet je toliko iskvaren da se u mnogim slučajevima može govoriti o bojnom polju.
Sljedbenici u slobodnom Duhu Isusa iz Nazareta neće se uputiti na takvo područje gdje se govorom i prigovorom razvijaju uvreda, mržnja i kleveta. Svatko se može ponašati kako hoće. Po zakonu izravnanja pravednost će pobijediti.

Informiranje o zloupotrebi Kristovog imena

Isus iz Nazareta nije bio mekušac, On je objašnjavao „s punomoći a ne kao pismoznanci“, kao što se kaže u predajama.

Prakršćani, sljedbenici Isusa iz Nazareta zalažu se za to što je On naučavao i uzorno živio.
On je naučavao Božju ljubav i ljubav bližnjega za čovjeka, prirodu i životinje.
On nije naučavao proizvodnju oružja ni vođenje ratova.

Budući da mi prakršćani informiramo o zloupotrebi imena Krista i širimo Njegovo učenje, osobito crkvene institucije nas često isključuju kao sektaše. Klevetničkim kampanjama koje traju desetljećima mi se nećemo suprotstavljati.

Mišljenja i klevete

Dragi ljudi, mnogi komentari o duhovnoj struji prakršćanskog života koje možda nalazite na internetu ne odgovaraju činjenicama.
Tko na internetu namjerno širi krive informacije pa čak i pogrde, i tko takvim antikristovim klevetama želi povjerovati, može slobodno to učiniti.
Mi prakršćani pouzdamo se u nepristranu spo-sobnost rasuđivanja svih onih koji su još u stanju samostalno misliti, provjeravati i procjenjivati.

Čudite se riječi antikrist?
Tko je antikrist? Onaj tko se naziva kršćaninom a učenje Isusa iz Nazareta o postupnom ispunjavanju Deset Božjih zapovijedi i Govora na Gori preokreće u suprotnost.
Na kraju dolaze plodovi – manje dobri, dobri ili loši plodovi.

Sažetak

Isusa iz Nazareta su farizeji, svećenici i pismoznanci grdili kao sektaša.
Zašto bi s nama prakršćanima koji Ga slijedimo bilo drugačije?
U slobodnom Duhu, kojeg mi prakršćani slijedimo, nema zakona izolacije. Zakon ljubavi prema bližnjemu isključuje vrednovanje onih koji drugačije misle, također u pogledu religije, boje kože, spola, porijekla ili sličnoga.

Gdje se možete informirati o duhovnom blagu?

Da biste upoznali „Univerzalni život“, srdačno ste pozvani posjetiti Biblioteku Sofija, središte Slobodnog Duha. Tamo se redovito odvijaju i razna događanja. Više o tome saznat ćete na internetskoj stranici Biblioteke Sofija.

Preporučamo tv-emisiju „Svjetska prakršćanska struja – Prakršćani sljedbenici Isusa iz Nazareta, slobodnoga kozmičkog Duha“, koja se emitira preko mnogih odašiljača širom svijeta. Osim toga ima puno drugih emisija na tu temu.
Informirajte se preko Radio Santeca na kojim frekvencijama možete primati te produkcije na svojem jeziku i u svojoj zemlji
info@radio.santec.com