Stowarzyszenie „Das Universelle Leben Aller Kulturen weltweit e.V.”

Ilu członków ma  Das Universelle Leben?

Stowarzyszenie wspierające „Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit e.V.” w Niemczech ma kilkuset członków. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 30.10.1985 r. (VR8550) we Frankfurcie w celu uznania go za stowarzyszenie wspierające instytucje społeczne, takie jak szkoły i przedszkola lub usługi socjalne, oraz za najemcę sal przeznaczonych na spotkania. Działa ono również na skalę międzynarodową na rzecz upowszechniania duchowego dobra. Stowarzyszenie realizuje wyłącznie cele niekomercyjne.

Życie Uniwersalne na całym świecie

Swoją przynależność do Życia Uniwersalnego odczuwają ludzie na całym świecie, ich liczba nie jest znana. Nie są oni jednak zorganizowani w stowarzyszeniach lub innych ugrupowaniach. Na całym świecie istnieją podobne stowarzyszenia na rzecz wspierania prachrześcijańskiego życia, które są dostosowane do sytuacji danego kraju, spełniając ten sam cel i stanowiąc organy odpowiedzialne za siebie. W Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce i Azji działają 32 stowarzyszenia. Stowarzyszenia założono, by działały jako organ prowadzący działalność Życia Uniwersalnego w poszczególnych krajach, polegającą np. na rozpowszechnianiu spisanego dobra czy organizowaniu spotkań.

Życie Uniwersalne nie jest instytucją religijną z członkostwem, ceremoniami, dogmatami i kultami. W Życiu Uniwersalnym nie chodzi o to, aby ludzie stawali się członkami wspólnoty religijnej. Nikt nie powinien być związany z żadną zewnętrzną instytucją, ponieważ Wolny Duch,  Wszech-Inteligencja, Prawieczny Duch Stwórczy, którego wielu nazywa Bogiem, jest wolnością i stoi ponad wszystkimi religijnymi jednostkami i ludzkimi wyobrażeniami.