Udruženje „Univerzalni život svih kultura širom sveta, e.V..“.

Koliko članova ima „Univerzalni život“?

Središte udruženja „Univerzalni život svih kultura širom sveta, registrovano udruženje“ Nemačka, ima oko 450 članova. Udruženje je bilo upisano 30.10.1985. (VR8550) u Frankfurtu da bi bilo priznato kao središnje udruženje za socijalne ustanove, kao npr. škole i dečije vrtiće, i kao unajmljivač prostora za održavanje raznih priredbi.

Ono deluje i internacionalno sa svrhom širenja duhovnog blaga. Udruženje ima isključivo opštekorisne ciljeve.

Univerzalni život širom sveta

„Univerzalnom životu“ širom sveta blizak je nepoznat broj ljudi. Međutim oni nisu obuhvaćeni udruženjem ili drugim organizacijama.

Širom sveta ima sličnih udruženja za potporu prahrišćanskog života, prilagođenih prilikama mesta, koje imaju isti cilj i vlastitu odgovornost.
Ima 32 udruženja u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi, Africi i Aziji.
Udruženja su osnovana kao organi kako bi mogla u dotičnoj zemlji sprovoditi aktivnosti „Univerzalnog života“, npr. širenje pisanog blaga i organiziranje različitih priredbi.

„Univerzalni život“ nije religiozna institucija sa članstvom, ceremonijama, dogmama i kultovima. U „Univerzalnom životu“ se ne radi o učlanjivanju ljudi u versku zajednicu. Niko se ne treba vezati za vanjsku instituciju jer je Slobodni Duh, Svemirska Inteligencija, Pravečni Duh Stvoritelj, koga mnogi nazivaju Bogom, sloboda i stoji iznad svih ljudskih religioznih tvorevina i predstava.